Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mézescake Manufaktúra – Rácz Edina EV (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.mezescake.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.mezescake.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai:

 • Név: Mézescake Manufaktúra -Rácz Edina EV 
 • Székhely és levelezési cím: 1141 Budapest, Vezseny utca 4-6/B
 • Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.6.
 • Telefonszáma: +36 30 5672989
 • Email cím: mezescake@gmail.com
 • Adószám: 68554190-1-42
 • Bankszámlaszám: 10918001-00000013-95470016

Tárhelyszolgáltató adatai:

 • Neve: ICON MÉDIA KFT..
 • Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.
 • Cégjegyzékszáma: 03-09-115965
 • E-mail: info@webdigital.hu
 • Telefon : +36 70  518 1943
 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.mezescake.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Mezescake weboldal) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Mezescake weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

1.2. A Mezescake weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Mezescake weboldal szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül 3 napig módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között a termék megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. Ügyfélszolgálat: Mézescake Manufaktúra 1161 Budapest, Rákospalotai határút 29.

 • Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 10.00-16.00)
 • Telefon: +36 30 5672989
 • Internet cím: www.mezescake.hu
 • E-mail: mezescake@gmail.hu
 1. A cukrászati termékekkel kapcsolatos általános információk

2.1.  Mézeskalácsok

A mezescake.hu weboldalon szereplő mézeskalácsok egyedi készítésűek. A weboldalon szereplő  képehez képest minimális eltérés előfordulhat. Ételfestéket csak a cukormáz színezéséhez használunk. Az általunk használt festékek megfelelnek a hatályos élelmiszertörvény előírásainak. A weboldalon szereplő termékek megfelelnek a valóságnak.

Ha a vásárlás előtt az Ügyfélnek a termékekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a weboldalon található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1. pontban találja.

2.2. Allergének

A termékeink allergén anyagokat tartalmazhatnak pl. tojás és abból készült termékeket, liszt, vaj és abból készült termékeket, méz. Emellett nyomokban tartalmazhat földimogyorót és dióféléket is. 

2.3. A mézeskalács és keksz termékek szavatossági ideje

A Mézescake Manufaktúra által készített termékek a HACCP előírásoknak megfelelő cukrászműhelyben készülnek. Minőségükért a Mézescake Manufaktúra abban az esetben vállal felelősséget, ha a termékek szobahőmérsékleten, száraz helyen vannak tartva, eredeti csomagolásban a rendelés teljesítésének időpontjától. Ez esetben a minőség megőrzési idő 6 hónap. Az ettől eltérő tárolási körülmények esetében a szavatosságért, illetve az átvételt követően a szállításból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni.

Szavatossági igényt abban az esetben érvényesíthet a vásárló, ha a szolgáltatott áru a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. 

Szolgáltató a termékekre a Polgári Törvénykönyvben előírtak szerinti szavatosságot vállal.

 1. Megrendelés

3.1. A megrendelés módja

Megrendeléseket a Mézescake webáruház interneten keresztül a www.mezescake.hu webcímen, e-mailen (mezescake@gmail.hu), illetve személyesen a Mézescake Manufaktúra műhelyében (1161 Budapest, Rákospalotai határút 29.) fogad el. A vásárlás során az Ügyfél köteles elfogadni, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. Tekintettel arra, hogy a Mézescake Manufaktúra kizárólag egyedi cukrászati termékek készítésével foglalkozik, a beérkezett ajánlatkérések nem minősülnek megrendelésnek. 

A rendelési határidő a cukrászati termékek mennyiségétől függően változhat, a minimum idő 2 hét.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.2. A mézeskalács/ mézeskalács szettek kiválasztása

A termékek lényeges tulajdonságait az Ügyfél megtekintheti a termékek bemutató oldalain, illetve előre egyeztetett időpontban a Mézescake Manufaktúra műhelyében is.  A Szolgáltató weboldalán megtalálható fotók mind a saját készítésű cukrászati termékeikről készültek, így egyediségük miatt a valóságban kismértékben eltérhetnek a látott képektől. Ezen fotók a Mézescake Manufaktúra tulajdonát képezik. Így bármi nemű további felhasználásuk, másolásuk, engedély nélkül történő publikálásuk tilos. A fotók szellemi tulajdon védelme alatt állnak.

3.3. A rendelés menete

 • A Mézescake Manufaktúra műhelyében

Előre egyeztett időpontban tudunk Ügyfeleinkkel egy-egy személyre szabott, egyedi rendelés felvételt lebonyolítani. Egyedi kérések esetén árajánlatot adunk, melynek elfogadása után megrendelelő lap kitöltésével és aláírásával, illetve nagyobb mennyiségű rendelés esetén előleg kifizetésével előleg számla kibocsátása ellenében válik véglegessé a rendelés.

 • E-mailen

E-mail útján történő árajánlat vagy a weboldalon keresztül beérkezett árajánlatkérő feldolgozását követően válasz e-mailben tájékoztatjuk a rendeléssel kapcsolatos további lényeges információkról, valamint a fogyasztói árról. Az árajánlat elfogadásával és az előleg kifizetésével válik véglegessé a rendelés. Ebben az esetben is, ha nagyobb mennyiségről van szó, előleget kérünk előre utalással előleg számla kibocsátása ellenében.

(Ezen esetekben az ajánlat elfogadásával Távol levők között létrejött szerződéskötés történik, melyek szabályozását a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelt szabályozza.)

Amennyiben nem érkezik válasz a küldött árajánlatra, nem jön létre szerződés, így a megrendelést nem tudjuk véglegesnek tekinteni. Az ajánlat adás nem minősül megrendelésnek, minden esetben vissza kell igazolni annak elfogadását, és előleget vagy a teljes összeget ki kell fizetni. Facebookon leadott megrendelést nem áll módunkban felvenni és elfogadottnak tekinteni. Minden esetben a többi lehetőségek egyike által szükséges véglegesíteni a megrendelést.

 • Mézescake weboldalon keresztül

A Mézescake weboldalon az Ügyfél kiválasztja a kért termékeket, majd a megrendelni kívánt mennyiséget. Lehetőség van a termékkel együtt üzenetet küldeni. 

Ezután az online megrendelés érdekében meg kell adnia a következő adatokat: teljes név,  vagy cégnév (nem kötelező), cím, település, irányítószám, telefonszám, email cím. 

A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A megrendelés elfogadása a megrendelt egyedi termékek vételárának kiegyenlítésével jön létre. 

Amennyiben Ügyfél a szállításhoz futárszolgálat igénybevételét kéri, annak költségét a Szolgáltató jogosult kiszámlázni. A Szolgáltatót az ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

 1. A fizetés

4.1. Fizetési mód

A Szolgáltató weboldalán közvetlen fizetésre nincs lehetőség. A weboldalon megrendelt termékekről a Szolgáltató díjbekérőt küld, amit Megrendelő banki átutalással teljesít.

Előreutalás: Tekintettel arra, hogy a Mézescake Manufaktúra kizárólag egyedi cukrászati termékek készítésével foglalkozik, csak az előre megrendelt mézeskalács termékeket készítjük el. A megrendelést abban az esetben tekintjük véglegesnek, ha a teljes vételár kifizetésre került.

 1. Termék átvétele

A termékeket a megrendelés alapján készítjük el, a visszaigazolásban szereplő határidőig. A termékek elkészültéről Szolgáltató email értesítést küld a Megrendelő részére.

A termék átvételének lehetőségei:

– Személyes átvétel: A megrendelt termékeket személyesen lehet átvenni a Mézescake Manufaktúra műhelyében, előzetesen egyeztetett időpontban. 

-Futárszolgálat: Lehetőség van futárszolgálatot igénybe venni. ( Magyar Posta vagy Foxpost ). Ebben az esetben a költség a megrendelőt terheli. A weboldalon szereplő árak nem tartalmazzák a szállítás költségét.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a szolgáltató késedelem nélkül, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az ügyfél részére. A visszaigazoló email tartalmazza a megrendelt termékek árát, a várható elkészülésének az idejét és a díjbekérőt a vételár kiegyenlítéséhez.

 Ez a visszaigazoló email tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a megrendelése a szolgáltatóhoz megérkezett. A megrendelés a díjbekérő kiegyenlítésével jön létre. Amennyiben a megrendelés értéke a díjbekérőn szereplő határidőig nem érkezik be, úgy szolgáltató nem köteles a teljesítésre.

Az ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

 1. Szállítási feltételek

A Ügyfél köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 1. Elállás jog

Ha a Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 8. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Ügyfél elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ügyfél az erre irányuló nyilatkozatát 10 naptári napon belül (akár a 10. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

E-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail érkezésének időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 10 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállításért fizetett költséget is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató.

Ha Ügyfél a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

 1. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak.

 1. Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

 • Cím: 1161 Budapest, Rákospalotai határút 29.
 • Telefonos ügyfélszolgálat: munkanapokon 10-16 óráig 
 • Telefon: +36 30 5672989
 • Kapcsolattartó személy: Rácz Edina
 • E-mail: mezescake@gmail.com

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogást. a 11. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Fax: 06 (1) 488 21 86
 • Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. 

Budapest, 2019. november 10.