Adatvédelmi irányelvek

A tájékoztató közzététele:

Jelen tájékoztató 2018 május 25-én lépett hatályba és rendszeres időközönként frissítésre kerül, a változások szerint.

Az adatkezelés céljai, jogalapjai.

Jelen tájékoztató célja, hogy ezen honlap és a hozzá kapcsolódó tartalmak látogatói átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelünk, és mi alapján tesszük ezt.

Irányelveink:

 • Személyes adatokat csak a törvényi előírásoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
 • Hírlevelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
 • Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
 • Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az alábbi adatvédelemmel kapcsolatos  jogszabályokkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2014. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2015. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
 • összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Az adatkezelő

 • Szolgáltató neve: Rácz Edina EV
 • Szolgáltató székhelye / levelezési címe:  1141 Budapest Vezseny utca 4-6/B 
 • Telefonszáma: + 36.305672989
 • E-mail címe: mezescake@gmail.com
 • NAIH szám:
 • A weboldalunk címe: https://mezescake.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek  Adatvédelmi irányelvek linken.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató  megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írja meg, a fent közzétett e-mail címre.

Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

Személyes adatokhoz nem csak a weboldal és a felhasználó közötti interakció során juthatunk. Személyes adatokat technikai folyamatok is generálhatnak, mint például a kapcsolatfelvételi űrlapok, hozzászólások, sütik, látogatottsági elemzések és harmadik féltől származó beágyazott tartalmak.

.Honlapjaink meglátogatásakor

 • Jogalap: Vállalkozásunk jogos érdeke
 • Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, a látogatás időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.
 • Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések előállítása, melyek segítségével szolgáltatásunk minőségét ellenőrizzük és javítjuk. 
 • Időtartama: 26 hónap
 • Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)
 • Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.)

Részletes infót lehet találni a Google Analytics működéséről az alábbi oldalon:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Kapcsolat felvételi űrlap

A honlapon található kapcsolat felvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és email címet,   kérünk megadni, amelyek megadása kötelező – csak így tudunk a kérdésre reagálni.

Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük. A kérdés, kérés vagy üzenet alapján válaszolunk vagy lépünk kapcsolatba.

Az adatok tárolásának időtartama: Amennyiben nem lesz üzleti kapcsolat közöttünk, a megkeresésről érkezett e-mailt az adatokkal kérésre, illetve 3 hónap elteltével töröljük.

Megrendelő űrlap

A honlapon található megrendelő űrlap célja az online megrendelési lehetőség  biztosítása. Az űrlapon nevet, email címet, telefonszámot, számlázási címet, szállítási címet   kérünk megadni, amelyek megadása kötelező a megrendelés esetén.

 Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük. A kitöltött megrendelési űrlap  alapján válaszolok vagy kapcsolatba lépünk a megrendelővel.

Üzleti kapcsolat létrejötte esetén a kapcsolattartás mindkettőnk jogos érdeke alapján folyamatos, és csak kérés esetén szűnik meg.

Blog hozzászólások

A honlapon nincs lehetőség blogokhoz való hozzászólásra.

Hírlevél, elektronikus direkt marketing

Híreinkről, újdonságainkról, akcióinkról hírlevelet küldünk annak, aki ehhez hozzájárult. A hírlevelek tartalmazzák a vállalkozás nevét, elérhetőségét, ezért reklámnak minősülnek. A hírlevélre név és email cím megadásával lehet feliratkozni. Minden hírlevélben lehetőséget adunk a leiratkozásra,  jól láthatóan, egyszerűen a linkre kattintva.

Az adatok tárolásának időtartama: leiratkozásig vagy kérésre is töröljük.

Facebook oldal

A weboldalhoz és a vállalkozáshoz tartozik üzleti Facebook oldal is, mely az oldalról is elérhető. A Facebook oldalon lehetőség van online kapcsolatfelvételi lehetőségre, hírekhez való hozzászólásra, véleménynyilvánításra, vállalkozás és termékek reklámozására. A Facebook oldalon is találkozunk személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett hozzájárulásával jutunk. Az oldal számára küldött üzenetekre is válaszolunk.

Az adatok tárolásának időtartama: a Facebook oldal törléséig, illetve az  érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, vagy az érintett törlési műveletéig.

Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A honlapon elhelyezett telefonszám felhívása során látni fogjuk a hívófél  telefonszámát. Bemutatkozás során a hívó fél neve is ismerté válik.

Ismeretlen számról, vagy rejtett számról  kezdeményezett hívást nem fogadunk!

A hívófél hozzájárulása  alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy vissza tudjuk hívni. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentjük el.

Az adatok tárolásának időtartama: üzleti kapcsolat fennállásáig, törlési kérelemig

Regisztráció a honlapon

A weboldalon nincs lehetőség regisztrációra, csak a honlap  adminisztrátornak van hozzáférése.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna azt a  honlapot ahonnan a beágyazott tartalom származik.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak.

A weboldalon Youtube és Facebook videókat ágyazunk be, és az adott témához kapcsolódó cikkeket, tartalmakat oszthatunk meg. A felhasználó szabadon eldöntheti, hogy átkattint-e más oldalakra. Csak olyan tartalmat osztunk meg, ágyazunk be, amit előtte mi is leellenőriztünk, de a későbbiekben beállt esetleges változásokért nem vállaljuk a felelősséget.

Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége

Üzleti és szakmai kapcsolataink során jogos érdek alapján kezeljük a partnereink, és vállalkozások kapcsolattartóinak személyes adatait: nevet, telefonszámot, email címet.

Az adatok tárolásának időtartama: üzleti kapcsolat fennállásáig, törlési kérelemig

Jogos érdek megnevezése

Üzleti partnereink, üzlettársaink vagy kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait és nevét jogos érdek alapján kezeljük. Üzleti partnerek alatt azokat a személyeket értjük, akikkel együtt dolgozunk egy-egy munkafolyamat során. (Pl. oktatás, nyomda, nagykereskedés – adott cég  ügyintézője)

Ezeket a személyes adatokat hosszú évekre visszanyúló, korábbi levelezéseink, találkozásaink során maguktól az érintettektől kaptuk, és eddigi is és ezután is bizalmasan kezeljük.

Sütik („Cookies”)

A cookie-k betűkből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőknek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó eszköze (számítógép, tablett, telefon) tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet a felhasználó meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, ennek pontos módjáról böngészők útmutatója ad információt, melyeket a következő oldalakon találhatóak:

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor a böngésző bezárása megtörténik, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről részletesen itt lehet tájékozódni.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az oldal által  használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépen. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést adunk, amikor először az oldalra látogat, és a jóváhagyását kéri az oldal. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, a felhasználó látogatásai alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról az alábbi helyen tájékozódhat.

Google Analitycs Cookie használata

A Google Analytics a böngésző révén kapott IP címet anonimizáltan tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi meg, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

Amennyiben megakarja  akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatásait az analitikához, akkor böngésző bővítményt kell alkalmaznia.

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg akkor ez a szolgáltatás kikapcsolható.

Részletes tájékoztató hirdetés beállításokról itt található.

Az általunk használt hírlevél szoftver többféle sütit használ a nyelvi adatok tárolására, teljesítmény gyorsítására, analitika továbbítására.

Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook, Google+, Twitter, Instagram,Pinterest,Linkedin) és beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) is sütit helyezhetnek el a felhasználó gépén.

Az adatok tárolásának időtartama: sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.

A weboldalon a  WordPress  GDPR Cookie Consent bővítmény van használatban, ami tájékoztatást ad arról, hogy az oldal sütiket használ. A látogató el tudja fogadni vagy meg tudja tagadni. Ezt később is tudja módosítani. 

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul az adatkezelés ezeknél tevékenységeknél:

 • reklámot is tartalmazó hírlevél küldése
 • honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről
 • honlap megrendelő űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel a megrendelők részéről
 • Facebook oldal üzemeltetése
 • látogatottsági statisztika készítése
 • telefonon történő kapcsolatfelvétel

Fontos tudnivalók a visszavonással kapcsolatban:

A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A felhasználó a hozzájárulását  hírlevél esetén visszavonhatja a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintással.

Facebook oldal esetén visszavonhatja az oldal kedvelésének  megszüntetésével, a privát üzenet és hozzászólás esetén, annak törlésével.

Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveletek esetén, az alábbi email címre mezescake@gmail.com írt kérés esetén.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

Vállalkozásunkban megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen.

Az általunk használt számítógépek jelszóval védettek. 

Telefonokat jelszóval és biztonsági bővítményekkel használjuk.

A Gmail-be, Facebook-ra, Instagramra kettős azonosítással lépünk be.

Weboldal esetén is mindent megteszünk azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel, és SSL titkosítást is alkalmazok.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Harmadik féllel együtt történő adatkezelés

Vállalkozásunk egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:

Cégnév: ICON MÉDIA KFT

Székhelye: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.

Levelezési cím: 6000 Kecskemét Pásztor u.17.

Adószáma: 14275270-2-03

Cégjegyzékszáma: 03-09-115965

Telefonszáma: 06-70 / 518-1943

E-mail címe: info@webdigital.hu

Adatvédelmi tájékoztató 

Emailek fogadása és küldése:

ICON MÉDIA KFT

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Számlázás:

Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Email: info@szamlazz.hu

Tel: +36303544789 (automata tájékoztatás)

(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

A hírlevélre feliratkozás:

A ListaMester online hírlevél küldő rendszer tulajdonosa és üzemeltetője:

Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Adószám: 21158218-2-13

Cégjegyzékszám: 13-06-065996

Bejegyzés kelte: 2001/11/07

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8

Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01

Tárhelyszolgáltató: GTS-Datanet

Facebook oldal:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, hozzászólásaihoz)

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Harmadik országba továbbítás

Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én, amelyet a Google, a Facebook,  és a Pinterest is betart.

Erről részletesen az Európai Unió és az érintettek oldalán lehet részletes tájékoztatást találni.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettek (weboldalunk és más online felületeink látogatói, ügyfeleink, partnereink) jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatom.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel a személyes adatot közöltünk, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintetteket kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasz esetén

Személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlem elvárható intézkedést a személyes adatainak védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van, kérem, írjon nekünk az alábbi emai címre: mezescake@gmail.com

Adatvédelmi hatósági eljárás

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.